Jäsenmaksutiedot päivitetty

Viime vuotiset jäsenmaksut on kirjattu Omat tiedot lehdelle. Hirvimiehet voivat nyt ilmoittautua ensi syksyn jahtiin edellyttäen, että hirvimerkki on voimassa.